onze website wordt gemoderniseerd - voor informatie over onze 3+ groep kunt u mailen naar snaters@peuteropvanghg. nl

 

 

Ouderpagina

Eerste dag
De eerste dag is soms moeilijk voor de peuter en ouder. De zorg voor de peuter wordt tenslotte voor een aantal uren uit handen gegeven. Het opbouwen van vertrouwen in de leidsters speelt een grote rol in het kunnen loslaten van de peuter.

Deze dag wordt u eerder uitgenodigd om in alle rust kennis te maken en met elkaar het intakeformulier in te vullen.

PB270027Handig om te weten

  • Om het wennen makkelijker te maken is het handig om iets vertrouwds van thuis mee te geven
  • Peuters krijgen aanmaaklimonade en een biscuitje, dit hoeft u dus niet mee te geven
  • De tas en jas van de peuter voorzien van de naam
  • Is uw peuter niet zindelijk?, dan graag een luier plus billendoekjes meegeven in tas
  • Is uw peuter zindelijk aan het worden, dan graag een luierbroekje aantrekken en meegeven in tas
  • Is uw peuter zindelijk dan is het handig om een verschoning mee te geven in tas

 

Dagindeling
Structuur is erg belangrijk, daarom hanteren wij een vaste dagindeling, die wordt ondersteund door onze dagritmekaarten. Het dagdeel begint met vrij spelen en een kringmoment. In kleine groepjes worden activiteiten aangeboden die bij het thema passen. Na het gezamenlijk opruimen gaan we aan tafel om te eten en te drinken hierbij lezen we voor. Daarna gaan we buitenspelen, mits het niet regent.

Verjaardagen
Peuters vinden het bijna allemaal leuk en spannend om hun verjaardag te vieren op de peuterspeelzaal. Trakteren mag, maar is geen verplichting. Wilt u er rekening mee houden om geen hard of gevaarlijk snoep te trakteren, zoals lollies e.d.. Ook grote hoeveelheden (snoep) zijn ongewenst, een peutermaagje is gauw gevuld. Gezonde traktaties hebben de voorkeur!

Wij raden aan om van tevoren bij de leidsters te informeren of er kinderen in de groep zijn die bepaalde traktaties niet mogen i.v.m. allergieën of cultuurgebonden eetgewoontes. Heeft uw kind een allergie of dieet, dan kunt u zelf een gevuld snoeptrommeltje in de psz in bewaring geven. Als er dan toch iets wordt getrakteerd dat uw kind niet mag, staat er in ieder geval iets anders klaar.

Geef uw plannen tijdig door aan de leidsters, zodat zij dit op kunnen nemen in de planning.PA050011

Ziek zijn
Is uw peuter niet lekker of ziek, houdt uw kind dan thuis en geef dit even door. Heerst er waterpokken, krentenbaard e.d. hangen wij informatie op bij de deur. Wordt uw peuter tijdens het spelen ziek dan nemen wij contact met u op. Wij geven u als tip de zgn. (gratis)  KIDDI app op uw telefoon te installeren, deze app vanuit het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport omvat veel informatie over o.a. kinderziektes.

Thuissituatie
Als er in uw gezin/familie iets gebeurt, bijvoorbeeld verjaardag, geboorte, ziekte, overlijden etc. dat invloed heeft/kan hebben op het gedrag van uw peuter, laat het ons dan weten.

U kunt ons altijd aanspreken of een gesprekje aanvragen voor of na schooltijd.

download hier ons ouderbeleid

Wist u dat:

- U met vragen altijd terecht kunt bij de leidsters?
- U ook veel informatie kunt vinden op www.snaters.nl?
- Wij graag van u horen als uw peuter door iemand anders wordt opgehaald?
- Wij graag op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen van email, telefoonnummer of iets dergelijks?
- Wij het fijn vinden als de jas en tas van uw peuter is voorzien van de naam?
- Wij graag van te voren weten wanneer uw peuter zijn of haar verjaardag, c.q. afscheid wil vieren?
- U op de site: www.gezondtrakteren.nl leuke trakteer ideeën kunt vinden?
- Wij na ieder gespeeld dagdeel een berichtje plaatsen op de Klasbord app?
- Wij graag het restant ongebruikte luiers krijgen als uw peuter zindelijk is geworden?
- Wij graag horen als er binnen het gezin of naaste omgeving dingen spelen die invloed kunnen hebben op uw peuter? (denk aan ziekte, ongeval, verhuizen etc.)
- De basisscholen het fijn vinden als u uw peuter rond zijn of haar derde verjaardag inschrijft?
- U per email wordt geïnformeerd over de afschrijving van de ouderbijdragen?
- U de nieuwsbrief liever digitaal ontvangt, u dit even door kan geven aan de juffen?

Vakanties 2019 - 2020

Herfstvakantie 21 t/n 27 oktober

Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari

Paasweekend 10 april t/m 13 april

Meivakantie 27 april t/m 8 mei

Hemelvaartweekend 21 mei en 22 mei

2e Pinksterdag 1 juni

Zomervakantie 16 juli t/m 28 aug

Gaat u buiten deze periodes met vakantie, geef dit dan door aan de leidsters

Over de Snaters

Wij zijn de leukste peuterspeelzaal van Hardinxveld, wilt u meer over ons weten? Bekijk dan de site en met name de over onze pagina!

Over ons pagina

Laatste Nieuws

Contact


Invalid Input

Geef u e-mailadress

Invalid Input


Ongeldige code